dizi
  • Predstavitev inštituta
Davčno izobraževalni inštitut – DIZI je bil ustanovljen leta 2001 z namenom izobraževanja davčnih zavezancev in da ustanovitelji in člani inštituta vzajemno uresničujejo skupne interese. Svojo dejavnost DIZI nadgrajuje z založniško dejavnostjo, saj je v tem času izdal več knjig in priročnikov. V desetih letih je izvedel več kot 150 strokovnih izobraževanj, ki se jih je udeležilo več tisoč slušateljev. Naše poslanstvo je tudi v prihodnje kakovostno in nesebično prenašanje znanja. Zaradi tega smo ponovno oživili davčno akademijo, katere namen je izobraževanje in priprava slušateljev na izpit za davčnega svetovalca. Vsem, ki postanejo naši člani in izpolnjujejo s pravili določene pogoje, podeljujemo licenco za davčnega svetovalca ali davčnega praktika. Davčni svetovalci oziroma davčni praktiki so nato združeni v Sekciji davčnih svetovalcev, v kateri s svojim delom in aktivnostmi prispevajo k razvoju davčnosvetovalne stroke v Sloveniji, ali pa v Sekciji davčnih praktikov, v kateri s svojim delom in aktivnostmi prispevajo k razvoju računovodske in davčnosvetovalne stroke. V regiji prepoznavni so naši davčnoizobraževalni dnevi, ki potekajo tako v Sloveniji in tujini, vsem našim članom na izobraževanjih nudimo privlačne popuste.

Inštitut je bil 28.05.2001 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod številko vložka 1/34691/00.  Ustanovitelj Davčno izobraževalnega inštituta je SKUPINA SIMIČ & PARTNERJI d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana.

Akti inštituta

Organi inštituta